Saltar al contingut principal

Organisme: Institut Català de les Empreses Culturals

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Institut Català de les Empreses Culturals

Nombre d'actuacions: 1 de 321

Cost directe estimat aproximat: 42.400 €