Saltar al contingut principal

Organisme: Institut Cartogràfic de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2013

Organisme: Institut Cartogràfic de Catalunya

Nombre d'actuacions: 3 de 321

Cost directe estimat aproximat: 170.700 €