Saltar al contingut principal

Organisme: consells comarcals

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Organisme: consells comarcals

Nombre d'actuacions: 3 de 324

Cost directe estimat aproximat: 12.000 €