Saltar al contingut principal

Periodicitat: quinquennal

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Periodicitat: quinquennal

Nombre d'actuacions: 4 de 326

Cost directe estimat aproximat: 70.545 €