Saltar al contingut principal

Periodicitat: trimestral

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Periodicitat: trimestral

Nombre d'actuacions: 27 de 309

Cost directe estimat aproximat: 787.600 €