Saltar al contingut principal

Periodicitat: trimestral

Programa anual d'actuació estadística: 2015

Periodicitat: trimestral

Nombre d'actuacions: 28 de 326

Cost directe estimat aproximat: 478.100 €