Saltar al contingut principal

Periodicitat: trimestral

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Periodicitat: trimestral

Nombre d'actuacions: 31 de 324

Cost directe estimat aproximat: 494.300 €