Saltar al contingut principal

Nivell de desagregació territorial: municipis de 45.000 habitants i més

Programa anual d'actuació estadística: 2011

Nivell de desagregació territorial: municipis de 45.000 habitants i més

Nombre d'actuacions: 1 de 319

Cost directe estimat aproximat: 22.500 €