Saltar al contingut principal

Nivell de desagregació territorial: municipis de 5.000 habitants i més

Programa anual d'actuació estadística: 2014

Nivell de desagregació territorial: municipis de 5.000 habitants i més

Nombre d'actuacions: 1 de 316

Cost directe estimat aproximat: 11.400 €