Saltar al contingut principal

CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGE

Codi: 01 01 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Completar la difusió del Cens de Població i Habitatge 2011 i participar en la preparació del projecte metodològic del Cens de Població i Habitatge 2021.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les dades sobre l'estructura, la naturalesa, l'activitat, els estudis i l'estructura familiar de la població, i també sobre les característiques dels habitatges.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: estructura de la població (sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement), llars i famílies, cens lingüístic, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, edificis, habitatges i mobilitat obligada

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar, seccions a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/010101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats el 2016 corresponen al Cens de població relatius a les llars i famílies. S'incorporen dades sobre les característiques socials i econòmiques de les persones que integren els diferents tipus de llar. Es presenta la publicació "Llars i famílies a Catalunya" que analitza les característiques de les llars i famílies, i hi incorpora una anàlisi específica de les llars de la gent gran, les formades per estrangers i les llars amb població infantil.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal, districtes i seccions censals

Resultats publicats:

Llars i famílies

Publicació: "Llars i famílies a Catalunya. 2011" (PDF)

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016