Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 01 06 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: població per edat, sexe, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, població que viu sola

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2016

Cost directe estimat: 9.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/010601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona: població per edat, sexe, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, població que viu sola, ocupació mitjana dels domicilis i anys d'alta al Padró.

Referència temporal de les dades: gener de 2016

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Gener 2016

Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Gener 2016 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informes estadístics. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Gener 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.