Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 01 06 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població del municipi de Barcelona per al coneixement de l'estructura i tipus de llars.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Característiques de les llars, tipologia, característiques de les persones a les llars: llars segons nombre de persones, grups d'edat, sexe i nacionalitat.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012

Cost directe estimat: 12.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/010603

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules de l'explotació del Padró continu de Barcelona per al coneixement de l'estructura i tipus de llars. Característiques de les llars, tipologia, característiques de les persones a les llars, llars segons nombre de persones, grups d'edat, sexe i nacionalitat.

Referència temporal de les dades: juny del 2012

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012 (Internet)

Informes estadístics. Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012 (Internet, publicació impresa)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informes estadístics. Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.