Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES LLARS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 01 06 03 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona per al coneixement de l'estructura i els tipus de llars.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ I LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la població i les llars del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques de les llars, tipologia, característiques de les persones a les llars, llars segons nombre de persones, grups d'edat, sexe, nacionalitat

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/010603

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona per al coneixement de l'estructura i els tipus dels domicilis: característiques dels domicilis, tipologia, característiques de les persones als domicilis, domicilis segons nombre de persones, grups d'edat, sexe i nacionalitat

Referència temporal de les dades: gener de 2016

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals.

Resultats publicats:

Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró municipal. Gener 2016

Informes estadístics. Característiques dels domicilis de Barcelona segons el Padró municipal. Gener 2016 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informes estadístics. Característiques dels domicilis de Barcelona segons el Padró municipal. Gener 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.