Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

Codi: 02 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació dels arxius de parts i matrimonis i de les seves principals característiques demogràfiques, posant en funcionament el nou programari de gestió compartint-ne amb l'INE l'aplicació, així com l'explotació del nom dels nadons enregistrats en els registres civils per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe dels infants per l'àmbit territorial fins al nivell comarcal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nascuts vius: sexe, edat, lloc de residència, pes, edat de la mare, nacionalitat, maturitat i normalitat, ocupació i nivell d'instrucció dels pares. Matrimonis: sexe, edat, lloc de residència, tipus de matrimoni i nacionalitat.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 65.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/020101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats el 2013 proporcionen informació sobre el nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels parts, morts fetals tardanes, naixements i matrimonis de residents a Catalunya. A més de les dades de naixements i matrimonis, l'Idescat fa difusió de l'estadística de defuncions.

Referència temporal de les dades: 2012 i anteriors

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Moviment natural

Indicadors demogràfics

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.