Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

Codi: 02 01 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació de les butlletes estadístiques recollides sobre parts, nascuts vius, morts fetals tardanes, matrimonis, divorcis i separacions i defuncions i de llurs característiques demogràfiques principals.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 11.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/020102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen el nombre i les característiques bàsiques de les separacions, divorcis i nul·litats matrimonials de residents a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya i províncies

Resultats publicats:

Nul·litats, separacions i divorcis

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.