Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MIGRACIONS

Codi: 02 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Ampliació de resultats sobre les variables migratòries derivades del Cens de població i habitatges 2011.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DE MIGRACIONS

Finalitat: Obtenció d'informació estadística sobre migracions internes i procedents de l'estranger segons llurs característiques demogràfiques i les relatives a l'activitat econòmica, i també sobre nacionalitzacions, peticions d'asil i altres informacions relatives als fluxos migratoris.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: origen, destinació, any d'arribada, sexe, edat, nivell d'instrucció i relació amb l'activitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis a determinar, comarques a determinar, districtes a determinar, seccions a determinar

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2015

Cost directe estimat: 10.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/020301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats publicats el 2015 corresponen al Cens de població de 2011 i són una ampliació de resultats que proporciona la informació de les variables migratòries i de les estades en un segon municipi.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de novembre)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal, municipal

Resultats publicats:

Migracions

Estades en un segon municipi

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.