Saltar al contingut principal

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Codi: 03 01 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: sexe, edat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial, municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Maig del 2016 (avanç de resultats) i desembre del 2016 (resultats definitius)

Cost directe estimat: 16.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/030101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les tabulacions de les Estimacions postcensals de població tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística acurada dels efectius de població i sobre l'evolució anual de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

Referència temporal de les dades: 1 de juliol 2015 i 1 de gener 2016

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Estimacions de població. Taules de població i de moviment demogràfic

Publicació "Estimacions de població. Dades postcensals 2014" (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016