Saltar al contingut principal

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ VINCULADA

Codi: 03 01 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada com a població vinculada total i com a població vinculada equivalent a temps complet anual.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius de població, població equivalent a temps complet anual

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipis de 5.000 habitants i més, capitals de comarca

Referència temporal dels resultats: 2002-2010 i 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012: 2002-2010 i 4t trimestre del 2010: 2011

Cost directe estimat: 30.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/030102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és la quantificació de les càrregues de població que suporten els municipis i les comarques, i mesuren el nombre de persones en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Referència temporal de les dades: 2002-2011

Desagregació territorial: comarques, municipis majors de 5.000 habitants i més, i capitals comarcals

Resultats publicats:

Estimacions de població estacional 2002-2011 (Internet)

Observacions:

El nom de l'actuació estadística s'ha modificat en el Programa anual d'actuació estadística del 2013 i passa a denominar-se "Estimacions de població estacional", de periodicitat anual.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012