Saltar al contingut principal

PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Codi: 03 02 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Les projeccions de població de Catalunya 2013-2051 tenen com a objectiu l'avaluació de les xifres futures de la població classificada segons el sexe, l'edat i el territori de residència. La base de les projeccions són les estimacions postcensals calculades a partir del Cens de població i habitatges 2011 i les estadístiques del moviment natural i migratori de la població.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, i també de les estructures familiars. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població amb relació a l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: sexe, edat i territori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya, municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2051

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: 20.195 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/030203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen l'evolució anual dels efectius de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat, en el curt, mitjà i llarg termini, segons tres escenaris d'evolució futura de la població. S'ofereixen també resultats sobre els components del creixement projectats (naixements, defuncions, immigracions i emigracions).

Referència temporal de les dades: 2013-2051 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya (2013-2051), àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipi de Barcelona (2013-2026)

Resultats publicats:

Pàgina monogràfica de les Projeccions de població

Estadística instrumental. Obtenció de projeccions de població municipals a partir de les projeccions de població comarcals (base 2013) (PDF)

Dossiers Idescat. Projeccions de població a Catalunya 2013-2051 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.