Saltar al contingut principal

INDICADORS DEMOGRÀFICS

Codi: 04 02 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat: creixement de la població i llars i famílies a partir de les dades de censos i padrons i el moviment natural i migratori amb extensió als municipis de 45.000 habitants i més. De la mateixa manera s'elaboren per als municipis sol·licitants els indicadors de població i habitatge que es regulen a la Llei de barris, Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, a nivell de secció censal i d'entitat territorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: envelliment, dependència, distribució de la població, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, dimensió mitjana de les llars, creixement natural i migratori i habitatge.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: diversos

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 11.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/040201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat i migració, així com l'estructura per edats.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya i províncies

Resultats publicats:

Indicadors d'estructura de la població 2010 (Internet)

Indicadors de moviment natural 2010 (Internet)

Indicadors de creixement de la població 2010 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.