Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ

Codi: 05 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Ampliació de resultats de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població en la producció i difusió dels resultats bàsics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE CONDICIONS DE VIDA

Finalitat: Coneixement de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya des de les perspectives transversal i longitudinal, i també la seva distribució territorial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Organismes col·laboradors: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: ingressos i renda, treball i activitat, educació, habitatge i entorn residencial, relacions socials i salut.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 72.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/050101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha elaborat el tractament estadístic, l'explotació i la difusió de la informació estadística relativa a una ampliació de resultats i als resultats bàsics de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011. L'ampliació de resultats correspon a l'explotació de la variable satisfacció global amb la vida. Els resultats bàsics publicats consten de nous encreuaments de les variables objectiu per sexe, edat, lloc de naixement, nivell d'estudis i relació amb l'activitat, en el cas de les taules de persones i tipologia de la llar, i nombre de membres, en el cas de les taules de llars. La informació s'ha difós a la pàgina web de l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Satisfacció global amb la vida

Condicions de vida i hàbits de la població 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.