Saltar al contingut principal

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA

Codi: 05 02 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració d'un indicador per conèixer el nivell i l'estructura de la renda per als districtes i unitats territorials menors dins de Barcelona. Estimació de la renda mitjana o capacitat econòmica dels residents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Renda familiar disponible per càpita a Barcelona: evolució, dispersió, distribució i concentració.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2012

Cost directe estimat: 12.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/050203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació de la renda mitjana familiar disponible per càpita. Els resultats es presenten sistemàticament indexats i per càpita, perquè més que disposar d'uns valors absoluts que mesurin la renda mitjana de les persones o les famílies, es tracta de conèixer territorialment aquesta capacitat econòmica i la posició relativa de cada unitat geogràfica en relació amb la resta de zones i amb la mitjana de la ciutat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: districtes i barris

Resultats publicats:

Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.