Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 07 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades per part dels serveis de valoració i orientació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Finalitat: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre, tipologia i grau de la discapacitat, sexe, edat, barem de dificultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 17.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resultats de l'explotació estadística de la base de dades de persones amb discapacitat segons les variables: tipologia de la discapacitat, grau de la discapacitat, edat, sexe, barem de necessitat de tercera persona i barem de mobilitat.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal i altres àmbits

Resultats publicats:

Estadístiques de persones amb discapacitat

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Introducció

Persones amb discapacitat per tipologia

Persones amb discapacitat per grau

Persones amb discapacitat per grups d'edat

Persones amb discapacitat per tipologia, grau, sexe i grups d'edat

Persones amb discapacitat amb barem de necessitat de 3a persona informat positivament per tipologia

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.