Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

Codi: 05 09 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols expedits a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de títols, categoria, nombre de fills, títols nous, títols vigents i renovacions

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050903

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Títols totals vigents de família nombrosa, títols nous i títols renovats segons categoria.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: provincial

Resultats publicats:

Estadístiques de títols de famílies nombroses

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques de títols de famílies nombroses. 2015. 1r trimestre (PDF)

Estadístiques de títols de famílies nombroses. 2015. 2n trimestre (PDF)

Estadístiques de títols de famílies nombroses. 2015. 3r trimestre (PDF)

Estadístiques de títols de famílies nombroses. 2015. 4t trimestre (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.