Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE NECESSITATS DELS SERVEIS SOCIALS

Codi: 05 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Realització d'un estudi de viabilitat d'una enquesta a una mostra representativa de llars de Catalunya, per tal d'obtenir informació sobre les necessitats actuals i futures dels usuaris dels serveis socials, així com l'ús efectiu d'aquests serveis per part de la població catalana i/o els determinants d'accés.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS

Finalitat: Coneixement de les necessitats de la població en l'àmbit dels serveis socials.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, dependència, discapacitat, relacions familiars i socials, dades econòmiques i sociolaborals

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/051001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Observacions:

Durant l'any s'ha revisat el projecte tècnic i algunes de les preguntes inicialment previstes s'inclouran en l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya. La resta d'informació que es volia obtenir es podrà analitzar a partir d'altres enquestes que ja s'estan duent a terme.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.