Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Codi: 06 04 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Enquesta anual duta a terme sobre totes les promocions d'habitatge nou en oferta en un panel seleccionat de municipis de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Economia i Hisenda

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges en oferta, preu de venda, superfície útil i construïda, tipus de promoció, característiques dels habitatges (nombre de banys, nombre d'habitacions...), tipus de finançament, ritme de vendes

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2014

Cost directe estimat: 47.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/060401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen dades sobre l'evolució dels habitatges d'obra nova que es troben en oferta a Catalunya i la superfície i el preu d'aquests habitatges.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: municipal i Barcelona per districtes

Resultats publicats:

Mercat d'habitatge de nova construcció

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2013 (capítol 3)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.