Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE DE SEGONA MÀ

Codi: 06 04 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic d'una mostra d'habitatges de segona mà en relació amb el preu de venda i altres característiques.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: preu de venda

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/060402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre els preus mitjans i la superfície mitjana d'una mostra representativa dels habitatges de segona mà que es troben en oferta en diferents municipis de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: municipal (11 municipis) i Barcelona per districtes

Resultats publicats:

Mercat d'habitatges de segona mà (Internet)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2012 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.