Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ALLOTJAMENT DE LA POBLACIÓ

Codi: 06 06 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta directa telefònica a una mostra representativa de residents a Catalunya majors de 25 anys que ens permeti conèixer les característiques de com està allotjada la població a Catalunya, el grau de satisfacció de la població respecte al seu allotjament, les necessitats d'habitatge i de rehabilitació i la mobilitat residencial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CONDICIONS DE L'HABITATGE DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb les característiques socioeconòmiques de l'allotjament de la població a Catalunya i amb la quantificació de la demanda d'habitatges.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: característiques de l'estat d'allotjament de la població

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: 55.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/060601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre les característiques de com està allotjada la població a Catalunya, el grau de satisfacció de la població respecte al seu allotjament, les necessitats d'habitatge i de rehabilitació i la mobilitat residencial.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

L'allotjament de la població a Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

L'allotjament de la població a Catalunya 2012 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.