Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Codi: 06 07 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Finalitat: Coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: import de les obres licitades per tipologies d'obra, organisme contractant i província

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/060701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a l'import de la licitació oficial d'obres segons tipologia, organisme contractant i comunitat autònoma, i es publiquen a l'apartat "Indicadors d'activitats futures (licitacions i adjudicacions)" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquestes dades es difonen també a l'apartat "Construcció" del capítol "Habitatge i construcció" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, així com a l'apartat "Licitació oficial d'obres" de la pàgina web de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Indicadors i estadístiques de territori i mobilitat. Activitat constructora (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Licitació oficial d'obres (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.