Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Codi: 06 07 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Finalitat: Coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: import de les obres licitades per tipologies d'obra, organisme contractant i província

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/060701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a l'import de la licitació oficial d'obres segons la tipologia, l'organisme contractant i la comunitat autònoma, i es publiquen a l'apartat "Indicadors d'activitat futura (licitacions i adjudicacions)" del capítol "Macromagnituds econòmiques i indicadors d'activitat" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquestes dades es difonen també a l'apartat "Construcció" del capítol "Habitatge i construcció" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, així com a l'apartat "Licitació oficial d'obres" de la pàgina web de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Dades bàsiques generals. Indicadors construcció

Construcció. Habitatge i construcció. Anuari estadístic de Catalunya

Licitació Oficial d'Obres

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades bàsiques generals. Indicadors construcció (XLS)

Licitació Oficial d'Obres (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.