Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Codi: 06 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

Finalitat: Coneixement de l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: import de les obres licitades per tipologies d'obra, organisme contractant i província

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat, Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a l'import de la licitació oficial d'obres segons tipologia, organisme contractant i comunitat autònoma i es publiquen a l'anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, al subapartat 3.6. "Indicadors d'activitat futura (licitacions i adjudicacions)" de l'apartat "Macromagnituds econòmiques i indicadors d'activitat". També es publiquen l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat, al subapartat "Construcció" del capítol "Habitatge i construcció" i al banc de dades de la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Licitació oficial en construcció. Per tipus obra. Anuari estadístic de Catalunya

Licitació Oficial d'Obres. Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Indicadors d'activitat futura (licitacions i adjudicacions) (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Indicadors d'activitat futura (licitacions i adjudicacions) (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.