Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI DE SEGONA MÀ AL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 06 08 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció d'estadístiques i estimació de preus corresponents a habitatges de segona mà, locals comercials i oficines, tant en venda com de lloguer a la ciutat de Barcelona, fent una recopilació de l'oferta que els agents immobiliaris publiquen a la premsa diària.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estimació del preu per m2 dels habitatges de segona mà

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 56.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/060801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació del preu dels habitatges de segona mà, locals comercials, oficines i aparcaments, tant en venda com de lloguer. Les dades de preus de venda estan indexades en base 100 pel total de Barcelona.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: districtes, barris

Resultats publicats:

El mercat immobiliari de Barcelona (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.