Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 06 08 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Economia i Hisenda

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Tipologia dels locals, valors cadastrals, superfície...

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2012

Cost directe estimat: 12.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/060802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació del cadastre: tipologia de locals, valors cadastrals, superfície, antiguitat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: districtes i barris

Resultats publicats:

Dades cadastrals de Barcelona (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.