Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS LOCALS CADASTRALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 06 08 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTIQUES CADASTRALS I DEL MERCAT IMMOBILIARI DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Coneixement de les característiques dels locals cadastrals, i també dels preus, del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia dels locals, valors cadastrals, superfície

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2016

Cost directe estimat: 9.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/060802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació del cadastre: tipologia de locals, locals habitatge, valors cadastrals, superfície i antiguitat.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Dades cadastrals de Barcelona

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.