Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Codi: 07 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil, i de l'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Finalitat: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat i de les accions de prevenció i seguretat en emergències, i també de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identificació, tipus i causa de les actuacions

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/070301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades publicades corresponen a les actuacions dels Bombers de la Generalitat en funció del tipus d'actuació, activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: municipis, comarques i Catalunya

Resultats publicats:

Actuacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Estadístiques anuals 2012 (Internet)

Memòria del Departament d'Interior (Internet)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Actuacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Estadístiques anuals 2012

Observacions:

La Memòria del Departament 2012 estarà disponible al llarg del segon trimestre del 2013 al web del Departament d'Interior, seguint la seqüència de recerca següent:

El Departament > Publicacions > Memòries

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.