Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

Codi: 07 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients dels interns i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels serveis penitenciaris i la rehabilitació, de les activitats que duen a terme en els centres o en el medi obert, i també de les estadístiques bàsiques de les mesures penals alternatives dictades pels òrgans judicials i del nombre d'assessoraments tècnics i mediacions penals duts a terme a sol·licitud dels òrgans judicials.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal-penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/070401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recull de les variables de població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com en l'apartat de Justícia i seguretat ciutadana de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Descriptors estadístics de serveis penitenciaris i rehabilitació (Internet)

Butlletí d'Estadística Bàsica de Serveis Penitenciaris 2011 (Internet)

Descriptors estadístics de mesures penals alternatives (Internet)

Butlletí d'Estadística Bàsica de Mesures Penals Alternatives 2011 (Internet)

Memòria del Departament de Justícia 2011 (capítols de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

http://idescat.cat/biblio/pec/paae2011/gi1332n14serveispenitenciaris.pdf

http://idescat.cat/biblio/pec/paae2011/gi1332n14mesurespenals.pdf

Observacions:

La Memòria del Departament de Justícia 2011 es preveu que estigui disponible al web del Departament al llarg del proper mes de juny.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.