Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

Codi: 07 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients dels interns i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS ALTERNATIVES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels serveis penitenciaris i la rehabilitació, de les activitats que duen a terme en els centres o en el medi obert, i també de les estadístiques bàsiques de les mesures penals alternatives dictades pels òrgans judicials i del nombre d'assessoraments tècnics i mediacions penals duts a terme a sol·licitud dels òrgans judicials.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal-penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recull de les variables de població reclusa segons sexe, edat, nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal-penal, programes de treball; nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com en l'apartat de "Justícia i seguretat ciutadana" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de serveis penitenciaris

Estadística de mesures penals alternatives

Penal. Justícia i seguretat ciutadana. Anuari Estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de serveis penitenciaris 2015 (XLS)

Estadística de mesures penals alternatives 2015 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.