Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Codi: 07 06 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Finalitat: Obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l'Administració de justícia, el moviment d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta, les actuacions del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, les interpretacions i les traduccions als òrgans segons els idiomes i obtenció d'indicadors sintètics de l'activitat judicial.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, justícia gratuïta.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/070601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades referides a òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, i justícia gratuïta. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com en l'apartat de Justícia i seguretat ciutadana de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, provincial, partits judicials

Resultats publicats:

Estadístiques Administració de Justícia (Internet)

Assistència jurídica gratuïta (Internet)

Memòria del Departament de Justícia 2011 (capítol de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia) (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Observacions:

La Memòria del Departament de Justícia 2011 es preveu que estigui disponible al web del Departament al llarg del proper mes de juny

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.