Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Codi: 07 06 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Finalitat: Obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l'Administració de justícia, el moviment d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta, les actuacions del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, les interpretacions i les traduccions als òrgans segons els idiomes i obtenció d'indicadors sintètics de l'activitat judicial.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, justícia gratuïta.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/070601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades referides a òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials i justícia gratuïta. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com l'apartat de "Justícia i seguretat ciutadana" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal: 2012

Desagregació territorial: Catalunya, demarcacions i partits judicials

Resultats publicats:

Estadístiques Administració de Justícia 2012 (Internet)

Assistència jurídica gratuïta (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques Administració de Justícia 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.