Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Codi: 07 07 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades d'inscripcions en els registres d'entitats que gestiona el Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Finalitat: Obtenció d'estadístiques de l'evolució, la distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'entitats registrades, nombre d'altes, nombre de baixes.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/070701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La Memòria del Departament de Justícia publica les estadístiques de l'evolució, la distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector. Aquesta informació es difon també a l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal: 2012

Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Dret i entitats jurídiques 2012 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet) Associacions

Anuari estadístic de Catalunya (Internet) Fundacions

Anuari estadístic de Catalunya (Internet) Entitats jurídiques

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dret i entitats jurídiques 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.