Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

Codi: 07 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: S'inicia l'actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de l'Interior o el Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors d'enregistrament o de transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que conté informació codificada de cada mesa i secció censal. Una vegada verificada l'exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu estadístic definitiu que és tabulat i publicat per municipis amb agregacions per comarques, circumscripcions i total de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

Finalitat: Explotació d'un arxiu estadístic dels resultats de cada convocatòria electoral que es duu a terme a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: nombre d'electors, votants, vots vàlids, vots en blanc, vots nuls, vots a candidatures i referència geogràfica

Organismes difusors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: Convocatòries electorals

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La base de dades electorals presenta els resultats de cada convocatòria electoral que es duu a terme a Catalunya: dades de participació i de vots, candidatures i candidats, i composició de l'òrgan.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: mesa, municipal, comarcal i totals

Resultats publicats:

Dades electorals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.