Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 07 09 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ministeri de l'Interior, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: nombre electors i vots per cada partit polític.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: Convocatòria electoral

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 7.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/070901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resultats electorals i nivell de participació del municipi de Barcelona a les eleccions locals i les eleccions generals.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Eleccions locals a Barcelona 22 maig 2011 Dossier de Barcelona (Internet)

Estadístiques temàtiques. Eleccions locals 22 maig 2011. Dossier Barcelona (Internet)

Eleccions generals 20 novembre 2011 Dossier de Barcelona (Internet)

Estadístiques temàtiques. Eleccions generals 20 novembre 2011 Dossier de Barcelona (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Eleccions locals 22 de maig del 2011

Eleccions generals 20 de novembre del 2011

Observacions:

El web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona es visualitza exclusivament amb el navegador Internet Explorer.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.