Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 07 09 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'electors i vots per cada partit polític

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: Convocatòria electoral

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 7.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/070901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral: nombre d'electors i vots per cada partit polític.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Eleccions generals 2016

Informe sobre les Eleccions generals 26 de juny de 2016 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre les Eleccions generals 26 de juny de 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.