Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE CONDICIONS DE TREBALL

Codi: 08 04 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Treball de camp per a la recollida de la informació sobre les condicions de treball de la població ocupada i generar el coneixement bàsic de la realitat i necessitats d'aquesta població.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE CONDICIONS LABORALS I QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL

Finalitat: Coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida laboral i altres característiques dels llocs de treball relatives a la població ocupada als centres de treball.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: referides a condicions d'ocupació (estatus d'ocupació, tipus de contracte, temps de treball, duració i organització de la jornada, qualitat de l'ocupació, salari), condicions de treball (higiene, ergonomia, seguretat i organització del treball, riscos psicosocials -inclosa doble presència-) i efectes (estat de salut, salut mental, incapacitat temporal)

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Cost directe estimat: 135.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Treball de camp per a la recollida de la informació sobre les condicions de treball de la població ocupada i generar el coneixement bàsic de la realitat i necessitats d'aquesta població.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial

Observacions:

Durant l'any 2016 s'han dut a terme els treballs preliminars i de preparació del treball de camp. Això inclou la realització de l'expedient de contractació, tramitat com a expedient anticipat. El treball de camp relatiu a aquesta actuació està ja programat per a l'any 2017.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.