Saltar al contingut principal

INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Codi: 08 05 09 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Obtenir una estimació dels costos econòmics anuals dels accidents de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: categoria del cost, agent econòmic que el suporta, grup d'edat, gravetat, activitat econòmica, ocupació, tipus lesió, fórmules mixtes.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080509

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Càlcul dels costos econòmics dels accidents de treball (costos associats amb el manteniment de la producció, pèrdua d'ingrés a llarg termini, costos sanitaris i costos del dolor i patiment) en funció dels diferents agents que els han d'assumir (empresaris, persones accidentades i societat) segons gènere, grups d'edat, gravetat, sector econòmic, ocupació, tipus de lesió i nacionalitat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística dels costos econòmics dels accidents de treball. Any 2010

la informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.