Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE L'ATUR REGISTRAT

Codi: 08 06 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya. La taxa d'atur registral es difon amb caràcter trimestral, mentre que la resta de dades es difonen mensualment.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: àmbit territorial, ocupació preferent sol·licitada, sexe, edat, nivell formatiu, activitat econòmica, durada de la demanda, nacionalitat, demandants d'ocupació, aturats, taxa d'atur registral

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística és el resultat de l'explotació del fitxer administratiu de demandants d'ocupació inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Mitjançant informació agregada en diferents productes, es dóna informació sobre la classificació estadística de les persones que estan inscrites al SOC (principalment: demandants d'ocupació, demandants d'ocupació no ocupats i aturat registrat), així com de diferents variables de classificació com: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, sexe, edat, nivell formatiu, nacionalitat i durada de la demanda.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Demandes d'ocupació, atur registrat i contractació laboral

Fluxos de l'atur registrat

Consulta interactiva d'atur registrat i demandes d'ocupació

Informació gràfica dinàmica

Nota informativa. Atur registrat

Butlletí de població estrangera i mercat de treball

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Demandes d'ocupació, atur registrat i contractació laboral (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 1r trimestre 2016 (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 2n trimestre 2016 (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 3r trimestre 2016 (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 4t trimestre 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.