Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

Codi: 08 07 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Finalitat: Conèixer les accions de formació ocupacional, essencialment el nombre de cursos i d'alumnes.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, col·lectius, àmbit territorial, entitat col·laboradora

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/080701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: comarcal

Observacions:

Les dades per als anys 2006 fins al 2012 estan disponibles al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.