Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

Codi: 08 08 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística dels arxius administratius disponibles per determinar la incidència dels ajuts i subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Finalitat: Conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de subvenció, nombre, import, tipus d'entitat subvencionada, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080804

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística de dades de subvencions per tipus de subvenció, nombre, import, tipus d'entitat subvencionada, àmbit territorial i comarca, per determinar la incidència dels ajuts i subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Informació Suport a cooperatives i societats laborals (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Suport a cooperatives i societats laborals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.