Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES

Codi: 08 09 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL

Finalitat: Explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cooperatives existents, cooperatives constituïdes, socis, tipus cooperativa, activitat econòmica, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació mensual de les dades de cooperatives existents per àmbit territorial i tipus de cooperativa, així com l'explotació anual de dades de cooperatives, cooperatives constituïdes i socis, per tipus de cooperativa, activitat econòmica, àmbit territorial i comarca.

Referència temporal de les dades: 2010, 2011

Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Cooperatives existents. (Internet)

Informació Cooperatives i societats laborals any 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

La informació sobre cooperatives existents està actualitzada a mes d'abril del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.