Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Codi: 08 10 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social tramet, periòdicament, al Departament informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. Es tracta d'obtenir les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA

Finalitat: Explotació estadística dels comptes de cotització de diversos règims de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica, àmbit territorial

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/081001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

A partir de la informació de comptes de cotització i de treballadors afiliats, que la Tresoreria General de la Seguretat Social tramet trimestralment, s'obtenen tabulacions que quantifiquen per a Catalunya i a nivell territorial els treballadors afiliats a la Seguretat Social en un compte de cotització (assalariats) i els treballadors per compte propi (autònoms). Aquestes dades estan tabulades segons activitat econòmica i, en el cas dels assalariats, per la grandària de l'empresa.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Afiliació a la Seguretat Social

Nota informativa. Afiliació a la Seguretat Social

Nota d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic

Butlletí de població estrangera i mercat de treball

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 1r trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 2n trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 3r trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de població estrangera i mercat de treball. 4t trimestre 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.